Pri trivrstnih harmonikah pa je možno B, Es in As ali katerekoli druge dure (kvintni krog).